Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


IPO

A HBJK IPO sport koordinátora: Kivágó Arnold, 30/201-1433, arbe62@gmail.com


2017. évi tervezett rendezvényeink

  • IPO vizsga október 15.

meoesz-logo.pngfci-logo.png

FMBB IPO VB eredmények 2017.

2017-fmbb-ipo.jpg

Gratulálunk a csapattagoknak!
 

22. Gabriella Mező és Vlad
A: 90 B: 93. C: 85 Össz: 268
https://www.working-dog.com/…/Atas-of-Hungarian-Working-Dogs

28. Arató Péter és Cash
A: 91 B: 83 C: 90 Össz: 264
https://www.working-dog.com/dogs-det…/…/Jep-van-het-Dreiland

73. Berki Monika és Cirko
A: 82 B: 79 C: 86 Össz: 247
https://www.working-dog.com/dogs-det…/504551/Visszhang-Cirko

91. Dóra Halomi és Anka
A: 87 B:80 C: 75 Össz: 242
https://www.working-dog.com/…/…/Kondorv%C3%B6lgyi-Qamra-Anka

Roland Poller és Ziva
A: 64 B: 66 C: 81 Össz: 211
https://www.working-dog.com/…/1020879/Kondorv%C3%B6lgyi-Qui…

Attila Spaczek és Joujou
A: 32 B: 94 C: 83 Össz: 209
https://www.working-dog.com/dogs-deta…/…/Joujou-von-Dorlatos

Kivágó Arnold és Lito disq.
https://www.working-dog.com/dogs-detai…/…/Lito-vom-Adlerauge

 
 

FMBB IPO Team 2017


WCH: (szabad kártyás) Kivágó Arnold

HU-1 Arató Péter
HU-2 Berki Monika
HU-3 Mező Gabriella
HU-4 Spaczek Attila
HU-5 Poller Roland
HU-6 Halomi Dóra
Csapatkapitány: Szöllősi Tímea
Csapatsegéd: Dajka József
 

2017. évi FMBB kvalifikáció

Név

Kutya neve

Dombóvár

Komárom

Szolnok

kvalifikációs átlag pontszám

 

 

A

B

C

A

B

C

A

B

C

 

Arató Péter

Jep van het Dreiland

98

91

0

96

85

91

93

90

86

270,5

Berki Mónika

Visszhang Cirkó

 

 

 

95

89

92

92

84

87

269,5

Halomi Dóra

Kondorvölgyi Qamra Anka

3

93

86

88

90

75

71

87

75

243

Kattra Tamás

Aik von Winy Garten

83

93

96

 

 

 

 

 

 

272

Kivágó Arnold

Lito vom Adlerauge

99

91

98

 

 

 

92

97

97

287

Mező Gabriella

Atas of Hungarian Working dogs

80

89

94

---

91

0

93

85

94

267,5

Poller Roland

Kondorvölgyi Quimby-Ziva

83

79

89

87

95

89

90

85

80

263

Ritecz Barbara

Jamboree von Dorlatos

94

96

95

 

 

 

 

 

 

285

Spaczek Attila

Jou Jou von Dorlatos

92

88

92

 

 

 

75

96

89

266

 
Ez az idei év az utolsó ahol tavasszal lesz meg az induló csapat.
Március 25.-26. lesz a Szolnoki verseny és csak utána tudunk végleges eredményt hirdetni.Szolnok duplán fontos,mert az ott elért eredmény a 2018-as FMBB-re is kvalifikáció.
További sikeres felkészülést kívánunk!
 
2018. évi FMBB kvalifikáció
 

Név

Kutya neve

Szolnok

kvalifikációs átlag pontszám

 

 

A

B

C

 

Arató Péter

Jep van het Dreiland

93

90

86

 

Berki Mónika

Visszhang Cirkó

92

84

87

 

Halomi Dóra

Kondorvölgyi Qamra Anka

71

87

75

 

Kivágó Arnold

Lito vom Adlerauge

92

97

97

 

Mező Gabriella

Atas of Hungarian Working dogs

93

85

94

 

Poller Roland

Kondorvölgyi Quimby-Ziva

90

85

80

 

Spaczek Attila

Jou Jou von Dorlatos

75

96

89

 

Torbavecz Petra

Ace BPS Venom

82

79

71

 
 

 

ulogo.7.jpeg

FMBB IPO Kvalifikációs kiírás és a válogatottság feltételei

 

1. Érvényes HBJK Egyesületi tagság. (Mivel a válogató versenyek két évet érintenek, így a befizetett tagdíjat mindkét évre igazolni szükséges.)

2. A versenyen szereplő kutya a MEOESZ törzskönyvi adatbázisában, magyar azonosítószámával szerepeljen (import kutya esetén honosított származási lapja legyen).

3. A kutya azonos felvezetővel versenyzik minden válogató versenyen.

4. Az adott szezonban a HBJK által megjelölt, legalább két válogató versenyen való részvétel.

5. Külföldön élő sportoló esetében további feltételek:
• magyar állampolgárság,
• bejelentett magyarországi lakóhely,
• a megjelölt magyarországi kvalifikációs versenyek közül legalább az egyiken való részvétel,
• második eredményként az adott ország, szintén FMBB vagy FCI válogató versenyén elért pont beszámítható.

6. Világbajnokságra, az előző évben megrendezett tavaszi és őszi VB válogatókon lehet kvalifikációs pontot szerezni. / A 2018-es FMBB-re a 2017-ben megrendezett VB válogatókon (1 tavaszi és 2 őszi verseny) lehet kvalifikációs pontot szerezni. /

7. Csapat meghirdetése, a második őszi válogató után, 15 napon belül megtörténik. Amennyiben a keret nem telik be, úgy a tavaszi (még FMBB nevezési határidőn belül rendezett) kvalifikációs versenyen eredményesen szereplőkkel a keret feltölthető.

8. A tavaszi kvalifikációs versenyen elért eredmény, a következő évi FMBB selejtezőbe számít be, de a legjobb eredményt elérő belga juhászkutya automatikusan bekerül az adott évi válogatottba, sorrendben utolsóként (HU6). Pl.: A 2017 tavaszi VB válogatón szerzett pontok a következő (2018) évi FMBB kvalifikációba számítanak bele.

9. A versenyzők a legjobb két kvalifikációs pontszám átlaga alapján kerülnek rangsorolásra.
• Pontegyenlőség esetén a magasabb C ágazat átlageredménye a döntő.
• Ha a C ágazat átlageredménye is egyezik, akkor a magasabb B ágazat átlagpontszáma határozza meg a sorrendet.
• Ha ez is egyezik, a versenyzők a két-két kvalifikációs összpontszám közül a legmagasabb alapján kerülnek rangsorolásra.

10. A kvalifikálni kívánó versenyzők a válogató verseny regisztrációjakor a kinyomtatott kvalifikációs kiírás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a kvalifikációs kiírást és a válogatottság feltételeit elfogadják.

11. Amennyiben a kvalifikációs feltételeknek nem felel meg annyi kutya, hogy az 6+2 fős keretet megtöltse, úgy – a sportoló vállalása esetén –hely biztosítható a versenyek átlagában soron következő, vagy azon versenyző számára, aki ugyan csak egy hazai válogató versenyen vett részt, de mindhárom ágazatban értékelhető eredményt ért el.

12. A versenyző csapatba kerüléséhez a csapat, a csapatkapitány és a HBJK közös hozzájárulása szükséges.

13. A tavasszal bekerülő versenyző, elfogadja, az addig megtörtént szállással, utazással kapcsolatos döntéseket, és azok költségeit.

14. Nevezés és részvételi költségek:
• A versenyzőket a HBJK nevezi.
• A nevezés technikai részének intézése a csapatvezető kötelessége.
• Az FMBB éves tagdíját a HBJK rendezi, illetve vállalja a nevezési díj utalásának költségeit. (A HBJK, ha anyagi lehetőségei engedik, támogatást nyújt a nevezési díjakhoz.)
• A versenyzők a VB-re saját költségükön utaznak, a szállásdíjat maguk finanszírozzák, a HBJK segíti a csapatvezető munkáját a szponzorok megkeresésében.

15. A csapat tagjai:
• betartják a csapatvezető utasításait a felkészülés és a világbajnokság ideje alatt:
• sportszerűen és etikusan viselkednek a válogatóversenyek, a felkészülés és a világbajnokság ideje alatt mindenkivel szemben;
• részt vesznek a csapatvezető által megszervezett felkészülési tréningen;
• a versenyt érintő minden kérdésben a csapatvezetővel és a csapattagokkal egyeztetnek (önállóan nem intézkedhetnek)
• óvási igényüket a csapatvezetővel egyeztetik – a csapatvezető intézi az óvást a VB-n;
• a csapat érdekeit szem előtt tartva egymás munkáját segítik;
• lehetőség szerint közös szálláson szállnak meg.

A csapat tagja etikai, magatartásbeli problémák, sportszerűtlen viselkedés miatt felfüggeszthető a csapattagok és a csapatvezető közös döntése alapján.

• Felfüggesztés esetén a HBJK-val történő egyeztetést követően a csapattagok és a csapatvezető ajánlására a tartalékként benevezett, illetve a kvalifikációs rangsorban következő – a kiírás feltételeit telesítő és vállaló – versenyző delegálható.
• A csapat tagjai kivételes esetben (pl. betegség, családi körülmények, munkahely elvesztése, stb. – emberileg méltányolható okok) lemondhatnak a válogatottságról a nyilatkozat és a vállalást követően is. Abban az esetben, ha a versenyző helyett, a rangsorban következő, illetve a tartalék nem tud kiutazni, az esetlegesen befizetett nevezési, szállás egyéb költségeket vissza nem igényelheti.
A lemondásról és annak okáról a versenyző köteles haladéktalanul értesíteni csapatvezetőt.
Az értesítés elmaradása, vagy az indokolatlan visszalépés fegyelmi felelősségre vonást eredményezhet.

16. Csapatsegéd:
• Olyan segítő, akit a csapat szavazással az őszi csapathirdetést követően megválaszt.
• Vállalja, hogy a csapat minden tagját a versenyző kérése szerint segíti az őrző-védő munkában.

17. A csapatvezető:
• A csapatvezetőt az őszi 2. válogatóverseny után, az addig kvalifikált versenyzők ajánlására a HBJK kéri fel.
• A csapatvezető mandátuma 1 szezon.
• A csapatvezetővel szemben támasztott feltételek:
- Kifogástalan előélet a kutyasport szempontjából.
- Ismerje az aktuális szabályzatot, és bírói elvárásokat.
- Rendelkezzen megfelelő idegennyelvtudással (angol és/vagy német).
- Szervezésben és technikai levezetésben jártas legyen.
- Részrehajlástól mentes legyen.

A csapatvezető, a csapat tagjaival történt egyeztetés és egyetértés után jogosult a csapat tagját magatartásbeli problémák, etikai szabályszegés, a szabályzatok be nem tartása miatt felfüggeszteni.

18. A csapatvezető feladatai:
• Lezajlott válogatók után egyeztetés a versenyzőkkel;
• Csapat tagjainak hivatalos kihirdetése (a HBJK honlapján és Facebook oldalán)
• Előkészítő munkák: kapcsolattartás a HBJK – val, csapattagokkal, FMBB-vel, Vb-szervezőkkel;
• Csapattréningek megszervezése az igényeknek és időjárási viszonyoknak megfelelően, de legalább egy közös tréning az időmérő gyors tréning elpróbálására;
• Szponzoráció koordinálása;
• Szállás foglalása, utazás technikai részleteiről való tájékoztatás;
• Nevezéssel járó ügyintézés, szervezőkkel történő egyeztetés;
• Nevezési díj fizetési igazolásának, nemzeti zászlók, himnusz, meglétének ellenőrzése
• VB alatt ellátandó feladatok:
- kapcsolatfelvétel a szervezőkkel,
- regisztráció,
- állatorvosi vizsgálat egyeztetése,
- csapattréning levezetése,
- gyakorló-nyomterület egyeztetése,
- csapatvezetői értekezleten és FMBB közgyűlésen való részvétel,
- csapat tagjaival történő folyamatos egyeztetés,
- segítség a versenyzők ágazati munkái előtt,
- a versenyzők kísérése a nyomterületre,
- versenyzők által igényelt óvások megtétele,
- beszámoló elkészítése a csapat teljesítményről, rendezvényről és benyújtása a HBJK részére.

 


FMBB IPO World Champion 2016